• Bố trí bàn

  Với nhiều thực đơn món ăn châu Á, châu Âu...

 • Tổng thế

  Trung tâm hội nghị và công nghệ cưới Diamond Palace. Địa chỉ lô 2+3 A4.3 đường Trần Thị Lý, khu đảo xanh, TP Đà Nẵng

 • Sắp xếp chuyên nghiệp

  Trung tâm hội nghị và công nghệ cưới Diamond Palace. Địa chỉ lô 2+3 A4.3 đường Trần Thị Lý, khu đảo xanh, TP Đà Nẵng

 • Sảnh không trụ

  Trung tâm hội nghị và công nghệ cưới Diamond Palace. Địa chỉ lô 2+3 A4.3 đường Trần Thị Lý, khu đảo xanh, TP Đà Nẵng

 • Phục vụ chuyên nghiệp

  Chất lượng phục vụ chu đáo, tận tình và chuyên nghiệp...

 • Sảnh chào

  Trung tâm hội nghị và công nghệ cưới Diamond Palace. Địa chỉ lô 2+3 A4.3 đường Trần Thị Lý, khu đảo xanh, TP Đà Nẵng

Tiệc cưới

Hội nghị

Buffet

Tiệc khác

Giới thiệu

Địa chỉ

Liên hệ